Nasi przedstawiciele udzielą dodatkowych informacji jak również pomogą wybrać najlepszą
dla Państwa firmę kolporterską pod numerami telefonu:


(89) 539-76-63
(89) 539-76-64
(89) 539-77-77


ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ MOŻNA SKŁADAĆ:

Poczta Polska S. A.

- w oddziałach pocztowych lub u listonoszy do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Jest to forma prenumeraty polecana szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
Listonosz jest wtedy nie tylko dręczycielem prasy w godzinach dostaw innych przesyłek pocztowych,
lecz również można u niego składać zamówienia na kolejny okres prenumeraty.

Ruch S. A.

- w oddziałach Ruch S.A. do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty:

www.prenumerata.ruch.com.pl

prenumerata zagraniczna: oddział Warszawa
tel (022) 532-88-16
tel (022) 532-88-19

Kolporter

10-467 Olsztyn ul.Sprzętowa 3c
tel (089) 537-90-10 wew 31
fax (089) 537-90-08 wew21

GARMOND PRESS

Olsztyn, ul. Poprzeczna 13
tel 89 526-07-28
www.prenumerata.olsztyn@garmondpress.pl

Tytuł długość prenumeraty procentowy rabat w prenumeracie cena planowana
Poczta Olsztyn
Olsztyn, powiat olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski, iławski, Lubawa, ostródzki, Morąg) 1 m 14% 44,00 zł
3 m 16% 129,00 zł
6 m 23% 239,00 zł
12 m 31% 422,00 zł
powiat giżycki, piski, węgorzewski, ełcki, olecki, gołdapski, nowomiejscki 1 m 24% 39,00 zł
3 m 29% 109,00 zł
6 m 36% 199,00 zł
12 m 44% 339,00 zł
Dziennik Elbląski
Elbląg, Braniewo 1 m 11% 39,00 zł
3 m 17% 109,00 zł
6 m 25% 199,00 zł
12 m 37% 339,00 zł
Tygodniki
Gazeta Działdowska i od 2012r. inne tygodniki 1 m 23% 10,00 zł
3 m 14% 29,00 zł
6 m 26% 50,00 zł
12 m 34% 89,00 zł
RUCH
Olsztyn, Powiat Olsztyn, Warmia i Mazury, Mazury 1 m 14% 44,00 zł
3 m 16% 129,00 zł
6 m 23% 239,00 zł
12 m 31% 422,00 zł
Dziennik Elbląski 1 m 11% 39,00 zł
3 m 17% 109,00 zł
6 m 25% 199,00 zł
12 m 37% 339,00 zł
KOLPORTER / GARMOND
Olsztyn, Powiat Olsztyn, Warmia i Mazury 1 m 14% 44,00 zł
3 m 16% 129,00 zł
6 m 23% 239,00 zł
12 m 31% 422,00 zł
Dziennik Elbląski 1 m 11% 39,00 zł
3 m 17% 109,00 zł
6 m 25% 199,00 zł
12 m 37% 339,00 zł
KOLPORTAŻ DOMOWY
Olsztyn 1 m 24% 39,00 zł
3 m 29% 109,00 zł
6 m 43% 176,00 zł
12 m 50% 307,00 zł
Tygodnik w działdowie (brutto) 1 m 30% 9,00 zł
2 m 30% 18,00 zł
3 m 26% 25,00 zł
6 m 41% 40,00 zł
12 m 45% 75,00 zł
e-Wydania
Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski 1 m 29,00 zł
3 m 79,00 zł
6 m 149,00 zł
12 m 279,00 zł
Prenumerata

Chcesz wiedzieć więcej?

(55) 611-46-00 wew. 23

509-712-244