Nasi przedstawiciele udzielą dodatkowych informacji jak również pomogą wybrać najlepszą
dla Państwa firmę kolporterską pod numerami telefonu:


(89) 539-76-63
(89) 539-76-64
(89) 539-77-77


ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ MOŻNA SKŁADAĆ:

Poczta Polska S. A.

- w oddziałach pocztowych lub u listonoszy do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Jest to forma prenumeraty polecana szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
Listonosz jest wtedy nie tylko dręczycielem prasy w godzinach dostaw innych przesyłek pocztowych,
lecz również można u niego składać zamówienia na kolejny okres prenumeraty.

Ruch S. A.

- w oddziałach Ruch S.A. do 20 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty:

www.prenumerata.ruch.com.pl

prenumerata zagraniczna: oddział Warszawa
tel (022) 532-88-16
tel (022) 532-88-19

Kolporter

10-467 Olsztyn ul.Sprzętowa 3c
tel (089) 537-90-10 wew 31
fax (089) 537-90-08 wew21

GARMOND PRESS

Olsztyn, ul. Poprzeczna 13
tel 89 526-07-28
www.prenumerata.olsztyn@garmondpress.pl
Prenumerata

Chcesz wiedzieć więcej?

(55) 611-46-00 wew. 23

509-712-244